Udfordringer med at taste jobs manuelt i kladden

Normalt stempler medarbejderne selv jobs ind løbende i løbet af dagen og så har SmartTID ikke noget problem med at holde styr på når jobs går hen over midnat. Men hvis de tastes manuelt så kan man godt komme op at "slås" med kladden om hvilken dato en start tid tilhører. Eks. er en medarbejder mødt kl. 07:00 og man taster et job start kl. 06:00 - så tror SmartTID det er dagen efter og det bliver den ved med også selv om den evt. rettes til 07:00.

For at lette dette, har vi gjort det muligt at aktivere 2 felter i kladden. Start Tid (Dato) og Slut Tid (Dato)

I disse felter er datoen også synlig og kan rettes om nødvendigt. 

Det nemmeste er at taste i Start og Slut Tid og lade SmartTID sætte datoen på, for den aktuelle linje og så rette til hvis der er behov for det. Eks. når der arbejdes hen over midnat eller hvis en linje fejlagtigt er tastet med starttid før mødetid.
Rev 01, Poul Christensen, 05-02-2018

Gælder fra version 6.09.01