Kundenummer på jobs


For at kunne registrere kundenumre skal Form 229 være tilføjet under punktet 'Kørsler' på Opsætnings menuen.
Gå derefter ind på punktet 'Kørsler' på SmartTID menuen, marker 'Kundeliste' og tryk 'Kør'.Nu kan man oprette kundenumre.
For at påsætte et kundenummer på et job, går man ind i joblisten, markere det job hvorpå man ønsker at påføre kundenummeret, og trykker på punktet 'Ekstra Information'.Nu kan kundenummeret påføres.
Rev. 01, Jesper Tiedemann,  2017