Omregningstabel for omregning fra minutter til hundrededele time.
Man kan omregne fra minutter til hundrededele time ved at dividere minuttallet med 60 og gange med 100.

Omregningen fra hundrededele time til minutter er så den omvendte beregning, dividere med 100 og gange med 60.

Hvis et tal i SmartTID skrives med ':' så er det i timer/minutter, men hvis det er skrevet som kommatal, er det i timer/hundrededele time.Rev. 02, Jesper Tiedemann, Feb. 2019