Formål med at auto starte jobs

Det kan være formålstjenligt, at når en medarbejder stempler ind om morgenen, så startes automatisk et bestemt job eller en bestemt opgave.
Derved er medarbejderen fri for at skulle vælge job som det første, når medarbejderen er mødt på arbejde.
Det kan også bruges i tilfælde, hvor en medarbejdere arbejder meget længe (flere dage) på samme job.

Der er følgende muligheder for at sætte dette op i SmartTID, og

Bemærk venligst, at SmartTID "kigger" i nedennævnte rækkefølge. Finder SmartTID et af nedenstående opfyldt, så springes de øvrige tjek over.


1. tjek: Opsætning/Profiler.
Hvis der er sat hak i feltet "Genstart Sidste Operation" vil det job og den operation, som medarbejderen sluttede på i går aut. blive startet i dag.


2. tjek: Dagligt/Medarbejder/Opgave ID
Hvis der er indtastet en opgave i feltet "opgave ID, startes denne opgave aut., når medarbejderen stempler ind.


3. tjek: Dagligt/medarbejder/Job kode3.
Hvis der er indtastet et jobnummer i feltet "Job Kode", så startes dette job OG den første operation på dette job aut., når medarbejderen stempler ind.


4. tjek: Dagligt/medarbejder knap "Job Auto Start"
Hvis der under knappen "Job Auto Start" er indtastet et jobnummer OG en operation OG datoen ligger mellem Dato og Slutdato, så startes dette job OG denne operation aut., når medarbejderen stempler ind
Bemærk, at der kan oprettes flere linjer her, så man på den måde bevarer historikken over, hvilke jobs, medarbejderen har arbejdet på i hvilke perioder.

Rev 01, Lars Fredskov, 11-10-2017

Gælder fra version 5.39.8

Kan anvendes på
[X]  Tablet
[X]  Phone
[  ]  Time Sheet