I SmartTID kan man bestemme om tillæg skal bogføres på jobposterne eller ej via systemopsætningen



I visse tilfælde ønsker man måske at ikke alle tillæg skal bogføres på jobposterne. Det kunne være tillæg som kørte KM, udlæg eller andre som ikke har en direkte relation til jobs.

Det er nu muligt at friholde visse tillæg fra at blive posteret på jobs via feltet "Medtag i jobtillæg" på arbejdstype kartoteket. Dette felt er standard sat og kan så fjernes på de tillæg som ikke ønskes medtaget.



Markering i kladden

For at blive opmærksom på at et tillæg ikke posteres med på jobs, har disse tillæg en rød markering i kladden.




Rev 01, Poul Christensen, 18-12-2018

Gælder fra version 6.15.01