Det er nu muligt at få adgang til app log direkte fra kladden.

Når du står på en aktuel kladdelinje og trykker på app log (Ctrl+F9) så vises de logs fra den pågældende medarbejder for den pågældende dag.

Se denne artikel for en komplet beskrivelse af felterne i app loggen App log - se detaljerede oplysninger om brugerens brug af appRev 01, Poul Christensen, 13-12-2018

Gælder fra version 6.14.15

Kan anvendes på
[   ] Tablet
[X] Terminal
[   ] Phone
[X] Phone 2017
[  ] Time Sheet