Kladder

Under opsætningsmenuen kan man vedligeholde kladderne, det sker under menupunktet 'Kladde Navne'.
Her kan man ændre kladdens navn,  eller gøre den aktiv eller inaktiv, i forhold til om den skal vises, ved at sætte eller fjerne et flueben i kolonnen 'Aktiv'.


 
Man kan også udvide kladden så den indeholder job-relaterede stemplinger, dette gøres ved at sætte et flueben i kolonnen 'Jobkladde Aktiv'.

Hvis man ønsker at tilføje en ny kladde trykkes på '+'En tom kladde kan slettes, ved at markere kladden og trykke på '-' eller bruge 'Delete-knappen'. 

Fra SmartTID version 6.06.06 kan man angive en sorterings orden for rækkefølgen af kladderne, dette gøres ved at tildele en sorterings værdi f.eks. 1,2,3 i kolonnen 'Sorterings rækkefølge'.
Jesper Tiedemann

Gælder fra version 6.06.06