Selv om den nye ferielov udelukkende beskriver hvordan man optjener og afholder ferie i dage, kan man sagtens fortsat have en lokalaftale om at afholde ferie i timer. Det kræver blot at man ikke sætter arbejdstypen op til at være en "Ferie dag", men blot beholder den som almindelig fraværs arbejdstype der som standard trækker i timer.

Den automatisk tilskrivning af ferie (se Automatisk tilskrivning af ferie ) har også kun omhandlet ferie i dage men vi har pr. august 2020 med version 6.17.68 lavet en tilføjelse så vi også kan tilskrive ferie i timer automatisk. Hvis ikke denne regel stemmer overens med jeres lokalaftaler så vil vi gerne have info omkring det og indtil da må I, via en korrektionskladde, tilskrive ferie i timer til den enkelte jf. jeres lokalaftale om hvor mange timer der skal tilskrives.

Som vi læser og fortolker reglerne her hos SmartTID, så skal man fra 1. september 2020 have samtidighedsferie hvilket vil sige den ferie man optjener i indeværende måned allerede kan afholdes måneden efter. Dette gælder også hvis man ønsker at afvikle ferie i timer og ikke i dage. I skal så blot definerer i jeres lokalaftale om hvor mange timer der skal tilskrives hver måned for den enkelte.