I SmartTID kan man via afrundingsmetoder få afrundet den totale tid efter et sæt ret fleksible regler.

I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at det er den afrundede tid som bruges ifm. beregning af tillæg. SmartTID er helt styret af at vi altid kender start og sluttid i sådan en beregning da tillæg ofte er styret af tidspunkter i en eller anden form.

Der er nu kommet en markering på afrundingsmetoden "Juster sluttid ved beregning af tillæg". Denne markering gør følgende ved tiderne i forbindelse med beregningen.

Eks. er BEORDRET her sat op til at afrunde til minimum 4 timer. Det giver så en total tid på minimum 4 timer for hver registrering der laves. I dette tilfælde er der arbejdet 15 minutter kl. 14:45 - 15:00 og igen en time fra 16:00 - 17:00. Det udløser 2 * 4 timer på arbejdstype BEORDRET.

Som man kan se under tillæg udløses der også 8 timers OVERTID1 selv om vedkommende kun har arbejdet 1,25 time.

Markering her gør at sluttid justeres til

14:45 + 4 timer = 18:45 på den først linje og dette udløser så 4 timer OVERTID1

Den anden linje justeres sluttid til 16:00 + 4 timer = 20:00 og udløser så også 4 timer her. 

Bemærk der her godt kan være overlap i tiden som indgår i beregningen af tillæg.

Info: De 5 timer der flyttes fra OVERTID1 til OVERTID2, markeret med grønt, kommer fra en opsætning på arbejdskalenderen omkring "Arbejdstype max"
Rev 01, Poul Christensen, 07-01-2019

Gælder fra version 6.15.07