Fordeling af tid pr. operation

I SmartTID kan man godt have jobs som overlapper hinanden i tid. Det kan være maskiner som kan køre af sig selv eller fordi man kører flere jobs på samme tid. Som standard vil SmartTID bogføre dette så hvert job bliver belastet med den fulde tid. Men der er også mulighed for at fordele tiden ud pr. operation så hvis 2 jobs har kørt samtidig i en time, så kan hvert job blive belastet med ½ time.


Opsætning

Denne facilitet aktiveres i system opsætningen under Business->Job kladdeI kladden

Når denne er aktiveret vil man i kladden kunne se den justerede tid (husk at aktiverer feltet Justeret Tid)

Rev 01, Poul Christensen, 23-03-2018

Gælder fra version 6.10.01

Kan anvendes på
[X] Tablet
[X] Phone
[  ] Time Sheet (fra version 1.22)