Kunder kan opsættes til at have (manuelle) pauser med fast længde i stedet for de traditionelle, hvor pausernes længde defineres af tidspunkterne for brugerens tryk på "Gå til pause" og "Gå fra pause".

Funktionalitet


En pause med fast længde aktiveres af brugeren ved at trykke på "Gå til pause", hvilket vil resultere i, at brugeren bliver bedt om at vælge længden på den forestående pause, f.eks.:


Hvis f.eks. brugeren vælger "10min Kort pause", så oprettes der en pause på minimum 10 minutter afhængigt af, hvornår brugeren trykker på "Gå fra pause": Såfremt brugeren trykker på "Gå fra pause", inden de 10 minutter er gået, så registreres der en pauselængde på 10 minutter. Såfremt brugeren trykker på "Gå fra pause" efter 10 minutter eller mere, så bliver pausens længde sat til den tid, der reelt er gået fra "Gå til pause" til "Gå fra pause".

Hvis brugeren trykker "Gå fra pause", før pausen er udløbet, så vil følgende knapper på hovedmenuen være grået ud: "Gå til pause", "Job". Disse muligheder aktiveres igen, når hovedmenuen opdateres efter pauseudløb.

Det er muligt at stemple ud, selv om der eksisterer en uudløbet pause med fast længde. En udstempling vil i denne situation resultere i at pausen sættes til at slutte på udstemplingstidspunktet, og der skrives en kommentar om dette på selve pausen.

Opsætning


  1. Informer Udvikling (opret en opgave) om, hvilken kunde, der skal have funktionaliteten
  2. I systemopsætning angives pausemulighederne som set her nedenfor. Der skal stå et minuttal i hver pausemulighed, og dette minuttal definerer pausens længde.

Image Placeholder


Den første kunde til at have funktionaliteten er Brandt (1644).

Forudsætter database version 6.18.11 og app version 3.Rev 01, Jacob Høgh Jensen,04-04