Et centralt element i SmartTID er arbejdskalenderen, den bruges til beregning af arbejdstider, og regler for tillæg og overtid, vi vil i denne artikel gennemgå de mest gængse felter og virkemåder.
Arbejdskalenderen bruges til at beregne tid og eventuelle tillæg ud fra start og sluttiden på en kladdelinie.

Eksempel på arbejdskalender
En arbejdskalender (Fremover AK) består af 4blokke, Kalender, Linie, Pause og Tillæg. [1] Kalender 
Her opsættes generelle parametre om arbejdskalenderen, f.eks. navn og beskrivelse.
Hvis feltet 'Aktiv' markeres, skal medarbejdernummeret udfyldes, nu vil AK kun kunne bruges af denne ene medarbejder.

Tolerance før og efter start og slut, her angives et tidsinterval, i DAG1 f.eks. 15 minutter før start, hvor man ikke kan stemple ind, hvis en medarbejder stempler ind i tidsrummet 6:45 til 7:00, sættes starttid i kladden, frem til klokken 7:00.
Tolerancen virker ud fra de faktiske tidsangivelser i Linie blokken, også hvis man i profilen har valgt at køre med relativ tid.

Det er også muligt at opsætte afrundingsmetoder (Generelt - Afrundingsmetoder (video)), som vil afrunde start og sluttid i kladden, eller afrunde pausetiden.

Under 'Arbejds type' angives den arbejdstype hvor på medarbejderens tid registreres Opsætning - Arbejdstype - Oprettelse af ny arbejdstype 


Lønperiode angiver om medarbejderen er aflønnet hver 14. dag (udbetaling i lige eller ulige uge), eller en gang om måneden.

'Total  Tid' er en angivelse af den ugentlige arbejdstid, beregnet ud fra start- og sluttider i Linie blokken.

Feltet 'Brug Dag Ved Helligdag' angiver hvordan en helligdag skal behandles i tillægs beregningen, det mest normale er at den behandles som en søndag.

I 'Helligdags Setup' angives hvilken helligdagskalender der gælder for medarbejder med denne AK.[2] Linie
I Linie blokken angives en medarbejders normtid på en given dag, en eventuel egenbetalt pause vil blive fratrukket i normtiden.[3] Pause 
I 'Pause start' angives klokkeslæt for hvornår en pause skal starte, i 'Længde' angives hvor lang tid pausen er.

Hvis en pause er betalt af arbejdsgiveren angives dette ved at markere feltet 'Betalt'.

Hvis man markere feltet 'Relativ', betyder det at 'Pause start' ikke angiver et klokkeslæt, men det antal arbejdstimer der skal gå, inden man trækker pausen.

Ved markering i felterne 'Man'-'Søn', angives for hvilke ugedage pausen gælder.[4] Tillæg
Her angives reglerne for hvornår et 'tillæg' beregnes.

'Start' og 'Slut' angiver tidsintervallet for hvornår en arbejdstype skal udløses, se f.eks. tillægget med arbejdstypen 'Forskudt'.

'Arbejdstype' indeholder den arbejdstype med typen 'Extra', som tillægget udløser.

Hvis man markere feltet 'Relativ' så angiver 'Start' og 'Slut' ikke klokkeslæt, men 'Start' angiver hvor mange arbejdstimer der skal gå, inden et tillæg udløses, og 'Slut' angiver hvor længe et tillæg skal gælde.

Eksempel: Tillægget med arbejdstypen OVERTID2 og start=09:30, og slut=10:00, med markeringen 'Relativ', dvs. at tillægget først kommer i spil efter 9 timer og 30 minutters arbejde, og gælder herefter for de næste 10 timer, for dagene mandag til torsdag.

I 'Arbejdstype Maks', angives om en arbejdstype har en maksimal værdi, og hvor eventuel overskydende værdi skal overføres til.

Her er der angivet at arbejdstypen OVERTID1 maksimalt kan have værdien 3, hvis den beregnes til en værdi over 3, føres det overskydende over til arbejdstypen 'OVERTID2'

'Arbejdsfunktion' knyttes til et bestemt tillæg, og viser at dette tillæg kun kan udløses hvis den pågældende arbejdsfunktion er brugt i kladden.

'Arbejdstype' knyttes til et bestemt tillæg, og viser at dette tillæg kun kan udløses hvis den pågældende arbejdstype er brugt i kladden.[5] Kopiering


Det er muligt at kopiere en arbejdskalender, og bruge den som udgangspunkt, når man skal lave en ny.

Marker den arbejdskalender som skal kopieres, og tryk på knappen 'Arbejdskalender'.


Vælg derefter 'Kopier kalender', der dannes nu en arbejdskalender med navnet 'New', som man kan omdøbe og tilrette.
Rev 02, Jesper Tiedemann, 22-02-2019