Ifm. den nye ferielov har vi indført en ny ferieopsætning der understøtter de ønsker vi har set omkring fleksibel håndtering af dette. 

Ferieopsætning bruges til at håndtere hvornår der skal tilskrives ferie til den enkelte medarbejder og med hvilken faktor. Standard tilskrives 2.08 hver måned, men der kan med denne opsætning også håndteres andre faktorer med andre intervaller, eks. hver 14 dag.

Image Placeholder


Opsætningen bruges i forbindelse med Automatisk tilskrivning af ferie

Ferieopsætning
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad ferieopsætningen indebærer.
Faktor
Det antal dage/timer der skal tilskrives. Hvis det er dage så tilskrives med faktoren. Hvis det er timer så tilskrives med "Timer pr. dag" * Faktor - se Ferie i timer
Dato formel
Dato formel for hvornår næste kørsel er beregnet fra sidste kørsel eller dags dato hvis sidste kørsel endnu ikke er angivet. Se dette hjælpedokument for hvordan dato formel kan opbygges Datoformel
Arbejdstype
Den arbejdstype der skal tilskrives ferie på. 
Ferie i timer
Angiver hvorvidt denne ferieopsætning er i dage (ikke markeret) eller timer (markeret).
Sidste kørsel
Dato og tidspunkt hvornår den sidst er kørt.
Næste kørsel
Hvornår der skal tilskrives næste gang med denne ferieopsætning. Dette dato/tidspunkt beregnes ud fra dato formel og sidste kørsel. Hvis sidste kørsel ikke er angivet bruges dags dato. Hvis man gerne vil styre hvilket tidspunkt den skal afvikles på, så angives tidspunkt i sidste kørsel.

Via "Rediger medarbejder" kan der vælges hvilken ferieopsætning der skal bruges på den pågældende medarbejder

Image Placeholder


Gælder fra version 6.17.73